Finaktor és una assessoria especialitzada en l'impuls i la gestió del creixement d’empreses mitjanes i grans

 

 


                                                                           París 205, 4º 2ª           ·            08008 Barcelona