Principals serveis:

 • Identificació d’oportunitats de creixement
 • Disseny d’iniciatives i de l’estratègia de creixement
 • Preparació de l’empresa per el creixement
 • Gestió de les iniciatives i de l’estratègia de creixement
 • Cerca de finançament per el creixement

Punts de vista des de els que s’aborden els processos de creixement:

 • Visió estratègica
 • Visió econòmica-financer
 • Operacions o processos de negoci
 • Desenvolupament organitzacional

Principals beneficis:

 • Increment de vendes i resultats de l’empresa

 • Extensió de la vida i èxit de l’empresa en el temps


                                                                           París 205, 4º 2ª           ·            08008 Barcelona